نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی و کلیه گرایش ها

تاریخ ارسال : دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391 - 0:21 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی نیمسال اول سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی تابستان 1389

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی تابستان 1390

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی نیمسال اول سال تحصیلی 90-91

آخرین بروز رسانی: ۴اردیبهشت ۱۳۹۱


نمونه سئوالات علوم تربیتی نيمسال اول 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391 - 21:10 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

فیزیولوژی اعصاب و غدد

کاربرد آزمون های روانی

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

فلسفه آموزش و پرورش –اصول فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم و تربیت

کلیات فلسفه

آموزش بزرگسالان

مقدمات تکنولوژی آموزشی

اصول و مبانی آموزش و پرورش –اصول تعلیم و تربیت

روشها و فنون تدریس-کلیات روشها و فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری کاربردی-...

سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی-سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی...

آموزش و پرورش تطبیقی

آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی-مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه

اصول مدیریت آموزشی

اصول برنامه ریزی آموزشی

مسائل آموزش و پرورش

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

سازمان و قوانین آموزش و پرورش

بهداشت عمومی-بهداشت محیط زیست

مدیریت اسلامی

اصول برنامه ریزی درسی-مبانی برنامه ریزی درسی

فن آوری آموزشی

مدیریت آموزشی

مدیریت کتابخانه

درآمدی بر نقش ادبیات مدارس

مدیریت کلاس

درآمدی بر نقش هنر در مدارس

قصه گویی و نمایش خلاق

مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی-روش تدریس علوم تجربی-آموزش...

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات – مفاهیم و روش تدریس ریاضیات آموزش ریاضی در دوره ابتدایی...

آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی-فعالیت های پرورشی-اجتماعی

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

اخلاق اسلامی –اخلاق و تربیت اسلامی

روش تدریس مهارت آموزش خواندن

مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی

مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی

خانواده نابسامان

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی –مقدمات راهنمایی و مشاوره

مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره

روان شناسي آموزش خواندن

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

روشهاي ارزشيابي آموزش

مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي1

مباني امورمالي و تنظيم بودجه،مباني امورمالي و تنظيم بودجه در...

روابط انسانی و بهبود آن درسازمانها-مدرسه و روابط انسانی

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ابتدايي-كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در فعاليت پژوهشي

روانشناسي شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)،شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)

راهنمايي و مشاوره گروهي

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي-متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي و درسي

متون زبان خارجي در مديريت آموزشي

متون زبان تخصصي پيش دبستاني-زبان تخصصي پيش دبستاني

زبان تخصصي مشاوره

ادبيات كودكان و نوجوانان-ادبيات كودكان

روان شناسي عمومي(1)-روان شناسي عمومي

روان شناسي اجتماعي

علم النفس ازديدگاه دانشمندان-روان شناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي

روان سنجي

آسيب شناسي رواني2

روان شناسي يادگيري(نظريه ها و مفاهيم)

روان شناسی بازی

روان شناسی رشد2

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش و پرورش کودکان استثنایی-روان شناسی کودکان استثنایی

روشهای اصلاح و تغییر رفتار

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

مقدمات روانپزشکی

روان شناسی مرضی کودک-آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

انسان شناسی در اسلام

مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی-سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

بهداشت مدارس

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

بهداشت مادر و کودک

مشاوره کودک

تربیت بدنی (ورزش و بازیهای دبستانی)،روش تدریس تربیت بدنی

مهارت ارتباطی كلاس

بازي درماني

نهاد خانواده در اسلام

سنجش واندازه گيري در تربيت بدني

روش تدريس پيشرفته(آموزش محور)،روهاي تدريس پيشرفته

فلسفه مديريتي آموزشي

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

تربيت بدني(ورزش و بازيهاي دبستاني)،روش تدريس تربيت بدني

نظريه هاي مشاوره و روان درماني2

بهداشت رواني

زبان آموزي-روان شناسي زبان-فن بيان و سخنوري

روانشناسي تربيتي-جريانهاي فكري و عاطفي رايج در كودكان و نوجوانان

روش تحقيق درروانشناسي/مقدمات روش هاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي/روش تحقيق با تاكيد به علوم تربيتي...


نمونه سئوالات علوم تربيتي تابستان1390-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه هجدهم فروردین 1391 - 20:55 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

        كليات فلسفه-مباني فلسفه1

        تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران

        راهنمايي تحصيلي و شغلي-راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن

        مديريت اسلامي

        مديريت كتابخانه

        درآمدي بر نقش ادبيات در مدارس

        زبان آموزي-فن بيان و سخنوري

        مديريت مراكز پيش دبستاني و دبستاني

        اصول و فنون مشاوره سالمندان

        اصول و فنون مشاوره و راهنمايي

        روان شناسي تربيتي

        آموزش بزرگسالان

        روشهاي آماري در علوم تربيتي

        روشها و فنون تدريس

        آموزش سه گانه(ابتدايي،راهنمايي و متوسطه)

        مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي-مباني ...

        اصول مديريت آموزشي

        مسائل آموزش و پرورش درايران

        روابط انساني در سازمانهاي آموزشي

        نظارت و راهنمايي تعليماتي

        مسائل نوجوانان و جوانان در ايران معاصر-مسائل جواني و نوجواني

        سازمان و قوانين آموزش وپرورش

        بهداشت عمومي-بهداشت ومحيط زيست

        روش هاي ارزشيابي آموزشي

        اصول برنامه ريزي درسي-مباني برنامه ريزي درسي

        بهداشت مدارس

        آشناي با مفاهيم و روش تدريس رياضيات

        آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

        اصول بهداشت و كمكهاي اوليه

        بهداشت و تغذيه مادر و كودك

        مشاوره كودك

        خانواده نابسامان

        مهارتهاي ارتباطي كلاس

        مديريت مراكز راهنمايي و مشاوره

        نهاد خانواده در اسلام و ايران

        فلسفه آموزش وپرورش-اصول فلسفه آموزش و پرورش

        روش تدريس تربيت بدني

        تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي1

        طراحي آموزش

        طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش

        شيوه مطالعه و كتاب خواني

        زبان تخصصي(متون تخصصي در آموزش ابتدايي)

        كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ابتدايي

        تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي2

        نظريه هاي مشاوره و روان درماني2

        روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري

        روشهاي مشاهده رفتار

        كاربرد هنرهاي تجسمي در فعاليتهاي پرورشي2

        جريان هاي فكري و عاطفي رايج در كودكان و نوجوانان

        آسيب شناسي اجتماعي

        فعاليتهاي فوق برنامه در آموزش عمومي

        مدرسه و روابط انساني-روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

        زبان انگليسي تخصصي

        برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي

        مشاركت هاي دانش آموزي و تربيت اجتماعي

        سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

        مهارتهاي نقدو بررسي انديشه هاي سياسي و اجتماعي

        راهنمايي و مشاوره گروهي


نمونه سئوالات علوم تربيتي نيمسال دوم90-89-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه هجدهم فروردین 1391 - 20:52 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

        كامپيوتركاربردي براي دانشجويان روانشناسي-كاربرد كامپيوتر در رواشناسي

        كامپيوتر-آشنايي با كامپيوتر-كاربرد مقدمات كامپيوتردر مديريت آموزشي

        فيزيولوژي عمومي(اعصاب و غدد)

        آمار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي

        آمار استنباطي

        كاربرد آزمونهاي رواني

        اصول و فنون مشاوره راهنمايي خانواده

        كليات فلسفه-كليات فلسفه(روانشناسي)-مباني فلسفه1

        آموزش بزرگسالان

        مقدمات تكنولوژي آموزشي

        آموزش وپرورش تطبيقي

        مقدمات راهنمايي و مشاوره-اصول و فنون مشاوره راهنمايي

        مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-روش تحقيق در علوم تربيتي و...

        آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري

        اصول مديريت آموزشي

        اصول برنامه ريزي آموزشي

        مسائل آموزش و پرورش در ايران

        روانشناسي كودكان استثنايي-آموزش و پرورش كودكان استثنايي-روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

        نظارت و راهنمايي تعليماتي

        سازمان و قوانين آموزش و پرورش

        مديريت اسلامي

        مديريت آموزشي

        مديريت كتابخانه

        درآمدي بر نقش ادبيات در مدارس

        مديريت كلاس

        روش تحقيق در علوم تربيتي

        قصه گويي و نمايش خلاق

        روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي-آموزش علوم تجربي در دوره ابتدايي-مفاهيم...

        حركات ورزشي و سرودهاي خاص كودكان

        زبان آموزي-روان شناسي زبان-فن بيان و سخنوري

        اقتصاد آموزش و پرورش

        تربيت بدني(ورزش و بازيهاي دبستاني)-روش تدريس تربيت بدني

        مديريت مراكز پيش دبستاني و دبستاني

        روش تدريس مهارت خواندن در دبستان

        مفاهيم و روش تدريس علوم قرآني در پيش دبستاني و دبستاني

        مسائل نوجوانان و جوانان-مسائل جواني و نوجواني در ايران معاصر-مسائل نوجواني

        اصول و فنون راهنمايي مشاوره سالمندان

        مديريت مراكز راهنمايي و مشاوره

        روانشناسي يادگيري(نظريه ها و مفاهيم)

        جامعه شناسي آموزش و پرورش ابتدائي

        تحليل برنامه هاي درسي دوره ابتدائي

        روانشناسي بازي

        روانسنجي

        روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري-اختلالات يادگيري

        روانشناسي نوجواني (رشد2)

        راهنمايي مشاوره گروهي

        متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي و درسي

        متون زبان خارجه در مديريت آموزشي

        زبان تخصصي مشاوره

        روانشناسي عمومي2

        روانشناسي رشد1-روانشناسي رشد

        روانشناسي اجتماعي

        علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي-روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي

        روانشناسي كودكان استثنايي-آموزش و پرورش كودكان استثنائي-روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي

        آسيب رواني2

        روانشناسي رشد2

        روانشناسي پويايي گروه-پويايي گروه

        اصول و فنون راهنمايي و مشاوره تحصيلي

        مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

        مقدمات روان پزشكي

        انسان شناسي در اسلام

        كليات علم اقتصاد

        اصول و مباني آموزش و پرورش-اصول تعليم و تربيت

        روابط انساني در سازمان ها-روابط انساني و بهبود آن در سازمان-مدرسه و روابط انساني

        راهنمايي تحصيلي شغلي-راهنمايي مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن

        روش هاي ارزشيابي آموزشي

        فلسفه آموزش و پرورش-اصول فلسفه اموزش و پرورش-تعليم و تربيت

        اصول برنامه ريزي درسي-مباني برنامه ريزي درسي

        بهداشت مدارس

        مقدمات مديريت آموزشي-مديريت عمومي-سازمان و مديريت درآموزش و پرورش

        آموزش هنر در دوره ابتدايي-مفاهيم و روش تدريس هنر در پيش دبستاني و دبستاني-آموزش هنر نقاشي و كاردستي

        آموزش رياضي در دوره ابتدايي-مفاهيم و روش تدريس رياضيات در پيش دبستاني-آشنايي با مفاهيم و روش تدريس رياضيات

        آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي-فعاليتهاي پرورشي -اجتماعي

        آسيب رواني1

        بازي درماني

        نهاد خانواده در اسلام و ايران

        تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي1

        طراحي آموزشي

        شيوه مطالعه و كتابخواني

        زبان تخصصي(متون تخصصي در آموزش ابتدايي)

        كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ابتدايي

        تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي(2)

        مباني امورمالي و تنظيم بودجه

        نظريه هاي مشاوره و روان درماني2

        روشهاي اصلاح و تغيير رفتار

        روانشناسي رشد2

        مباني برنامه ريزي درسي

        نظريه هاي مشاوره و روان درماني

        متون زبان تخصصي پيش دبستاني و دبستاني-زبان تخصصي پيش دبستاني و دبستاني

        ادبيات كودكان و نوجوانان-ادبيات كودكان

        اصول حسابداري1

        روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي

        روانسنجي

        متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

        روان شناسي اجتماعي در تعليم و تربيت

        روان شناسي آموزش خواندن

        مباني روان شناسي مفاهيم اساسي-روانشناسي عمومي

        تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران


نمونه سئوالات علوم تربيتي نيمسال اول90-89-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه هجدهم فروردین 1391 - 20:47 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

        كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي

        كامپيوتر-آشنايي با كامپيوتر و كاربردهاي آن-كاربرد كامپيوتر درمديريت آموزشي

        كاربرد آزمونهاي رواني

        اصول و فنون مشاوره و راهنمايي خانواده

        فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعليم و تربيت

        روشها و فنون تدريس-روشهاي نوين ياددهي يادگيري و كاربردآن در دوره ابتدايي-كليات روشها و فنون تدريس

        اصول و مباني آموزش و پرورش-اصول تعليم و تربيت

        كليات فلسفه-مباني فلسفه1

        آموزش بزرگسالان

        مقدمات تكنولوژي آموزشي

        اصول و مباني آموزش و پرورش-اصول تعليم و تربيت

        سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي-سنجش و اندازه گيري-سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي-ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

        آموزش وپرورش ابتدايي،راهنمايي،متوسطه

        اصول و فنون مشاوره راهنمايي-مقدمات مشاوره راهنمايي

        مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-مقدمات روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي-روش تحقيق روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي

        آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري

        مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي،مباني برنامه ريزي آموزش متوسطه-مقدمات برنامه آموزشي-برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي

        تاريخ آموزش و پرورش اسلام در ايران

        اصول مديريت آموزشي

        اصول برنامه ريزي آموزشي

        آموزش و پرورش كودكان استثنايي

        روابط انساني در سازمانها-روابط انساني و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انساني

        مسائل نوجوانان و جوانان-مسائل جواني و نوجواني در ايران معاصر-مسائل نوجواني

        بهداشت عمومي

        راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن-راهنمايي تحصيلي و شغلي

        روشهاي ارزشيابي آموزشي

        مديريت اسلامي

        اصول و برنامه ريزي درسي-مباني برنامه ريزي درسي

        بهداشت مدارس

        فن آوري آموزشي

        مديريت آموزشي

        آموزش و پرورش تطبيقي

        جامعه شناسي آموزش و پرورش

        مسائل آموزش و پرورش در ايران

        درآمدي بر نقش ادبيات درمدارس

        روش تحقيق در علوم تربيتي

        قصه گويي و نمايش خلاق

        فن بيان و سخنوري-زبان آموزي-روان شناسي زبان

        روش تدريس مهارت خواندن در دبستان

        آشنايي با مفاهيم و روش تدريس رياضيات-مفاهيم و روش تدريس رياضيات در پيش دبستاني-آموزش رياضي در دوره ابتدائي

        آموزش هنر نقاشي و كاردستي-آموزش هنر در دوره ابتدايي-مفاهيم و روش تدريس هنردر پيش دبستاني

        ادبيات كودكان-ادبيات كودكان و نوجوانان

        خانواده نابسامان

        آسيب شناسي رواني2

        روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي-مفاهيم و روش تدريس علوم تجربي در پيش دبستاني و دبستاني

        روشهاي استفاده از منابع يادگيري

        روانشناسي بازي

        مشاوره كودك

        طراحي آموزش

        شيوه مطالعه و كتاب خواني

        روانشناسي آموزش خواندن

        اصول بهداشت و كمكهاي اوليه

        روانشناسي تربيتي

        روانشناسي رشد2

        راهنمايي و مشاوره گروهي

        متون زبان خارجه در مديريت آموزشي

        متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي درسي-زبان تخصصي در برنامه ريزي درسي

        متون زبان تخصصي پيش دبستاني و دبستاني-زبان تخصصي آموزش پيش دبستاني و دبستاني

        زبان تخصصي مشاوره

        اصول حسابداري

        روانشناسي رشد1-روانشناسي رشد

        روانشناسي شخصيت

        روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت

        روانشناسي اجتماعي

        مددكاري اجتماعي

        انسان شناسي در اسلام-انسان در اسلام

        كليات اقتصاد

        اقتصاد آموزش و پرورش

        نظارت و راهنمايي تعليماتي

        سازمان و قوانين آموزش و پرورش

        مديريت كتابخانه

        مديريت كلاس

        آموزش و پرورش دبستاني و پيش دبستاني

        آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي-فعاليتهاي پرورشي-اجتماعي

        حركات ورزشي و سرودهاي خاص كودكان

        بهداشت و تغذيه مادر و كودك

        تربيت بدني،(ورزش و بازيهاي دبستاني)-روش تدريس تربيت بدني

        تهيه و كاربرد مواد و وسايل آموزشي-توليد و كاربرد مواد آموزشي-طراحي و توليد و كاربرد مواد آموزشي

        مديريت مراكز دبستاني وپيش دبستاني

        اخلاق اسلامي(اصلي)-اخلاق و تربيت اسلامي

        مفاهيم و روش تدريس علوم قرآني در پيش دبستان

        مهارت ارتباطي كلاس

        بازي درماني

        اصول و فنون راهنمايي مشاوره سالمندان

        مديريت مراكز راهنمايي و مشاوره

        مباني برنامه ريزي درسي

        آموزش مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي

        تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي1

        طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش

        كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ابتدايي(ناپيوسته)

        تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي2

        مباني امور مالي و تنظيم بودجه

        مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي1

        نظريه هاي مشاوره روان درماني2

        آشنايي با علوم قرآني

        نهاد خانواده در اسلام و ايران

        سيره تربيتي پيامبر(ص)و ائمه با تاكيد بر دوره كودكي و نوجواني

        تحليل انديشه هاي تربيتي با تاكيد بر تفكر اسلامي

        فرهنگ و تعليم و تربيت

        ارتباط شناسي و تبليغات

        جريانهاي فكري و عاطفي رايج در كودكان و نوجوانان

        روش تدريس قرآن كريم2

        آسيب شناسي اجتماعي

        طراحي و مطالعه مسائل تربيتي

        مشاركتهاي دانش آموزي و تربيت اجتماعي

        مهارتهاي نقد و بررسي انديشه هاي سياسي و اجتماعي

        پرورش اخلاقي-مذهبي كودك

        كاربرد هنرهاي نمايشي و سرود در فعاليتهاي پرورشي1

        مباني برنامه ريزي درسي

        كليات و روشها و فنون تدريس

        نظريه هاي مشاوره و روان درماني1

        رشد و تربيت اجتماعي

        پرورش اخلاقي مذهبي كودك


نمونه سئوالات علوم تربيتي تابستان1389-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه هجدهم فروردین 1391 - 20:32 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

        کلیات فلسفه-مبانی فلسفه1

        آموزش بزرگسالان

        روشهای آماری در علوم تربیتی

        مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

        تاریخ آموزش و پرورش در ایران

        اصول مدیریت آموزش

        روابط انسانی در سازمانهای آموزشی-مدرسه و روایط انسانی-روابط انسانی و بهبود آن در سازمان

        راهنمایی تحصیلی و شغلی

        مدیریت اسلامی

        مدیریت کتابخانه

        درآمدی برنقش ادبیات در مدارس

        زبان آموزی – فن بیان و سخنوری

        طراحی آموزش

        اصول بهداشت و کمکهای اولیه

        نظارت و راهنمایی تعلیماتی

        روش های ارزشیابی آموزشی

        مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش

        مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش

        متون زبان خارجه(در برنامه ریزی آموزشی درسی)

        روانشناسی عمومی1

        روش هاي مشاهده رفتار

        نهاد خانواده در اسلام

        كاربردهاي هنرهاي تجسمي در فعاليتهاي تجسمي2

        جريانهاي فكري و عاطفي رايج در كودكان و نوجوانان

        فعاليتهاي فوق برنامه در آموزش عمومي

        روابط انساني در سازمانهاي آموزشي -مدرسه و روابط انساني و...

        زبان انگليسي تخصصي

        بهداشت رواني

        برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي

        مشاركت هاي دانش آموزي و تربيت اجتماعي

        سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

        زبان آموزي -فن بيان و سخنوري

        مهارتهاي نقد و بررسي انديشه هاي سياسي و اجتماعي

        اختلالات يادگيري-روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري

        روش ها و فنون تدریس

        آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی، متوسطه

        مسائل آموزش و پرورش در ایران

        نظارت و راهنمایی تعلیماتی

        مسایل نوجوانان و جوانان-مسائل نوجوانان و جوانان در ایران معاصر

        سازمان و قوانین آموزش و پرورش

        بهداشت عمومی-بهداشت و محیط زیست

        روش های ارزشیابی آموزشی

        فلسفه آموزش و پرورش-اصول فلسفه آموزش و پرورش

        اصول برنامه ریزی درسی-مبانی برنامه ریزی درسی

        بهداشت مدارس

        آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

        آشنایی با فعالیتهای تربیتی اجتماعی

        بهداشت و تعذیه مادر و کودک

        مشاوره کودک

        مدیریت مراکز پیش دبستانی

        اخلاق اسلامی(اصلی)

        خانواده نابسامان

        مهارت ارتباطی کلاس

        آسیب شناسی روانی2

        اصول و فنون راهنمایی مشاوره با سالمندان

        مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره

        نهاد خانواده در اسلام

        روش تدریس تربیت بدنی

        تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی1

        روانشناسی تربیتی-طراحی و مطالعه یادگیری و آموزش(ناپیوسته)

        شیوه مطالعه و کتاب خوانی

        کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی

        ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-سنجش .و اندازه گیری

        سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

        آشنایی با فعالیتهای تربیتی اجتماعی

        راهنمایی و ومشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن

        نظریه مشاوره و روان درمانی2

        راهنمایی و مشاوره گروهی

        متون زبان تخصصی پیش دبستانی

        روانشناسی شخصیت

        روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

        مقدمات روان پزشکی

        انسان شناسی در اسلام-انسان در اسلام

        جامعه شناسی آموزش و پرورش


نمونه سئوالات علوم تربيتي نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه هجدهم فروردین 1391 - 20:23 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

        کاربرد آزمونهای روانی

        اصول ومبانی آموزش و پرورش-اصول تعلیم و تربیت

        فیزیولوژی عمومی(غدد و اعصاب)

        آشنایی با کامپیوتر-کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی-کامپیوتر

        آمار استنباطی

        اصول و فنون مشاوره خانواده

        فلسفه آموزش و پرورش-اصول و فلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم و تربیت

        روشهای و فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدائی-کلیات روش ها و فنون تدریس

        مبانی فلسفه1-کلیات فلسفه

        آموزش بزرگسالان

        آمار توصیفی-روشهای آماری در علوم تربیتی

        اصول و مبانی آموزش و پرورش-اصول تعلیم و تربیت

        سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

        آموزش و پرورش تطبیقی

        آموزش و پرورش سه گانه(آموزش و پرورش ابتدائی،راهنمایی،متوسطه)

        مقدمات مشاوره راهنمایی-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

        آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

        مقدمات مدیریت آموزشی(مدیریت عمومی)-سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

        مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی-مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه-مقدمات برنامه آموزشی-برنامه ریزی فعالیت های پرورشی

        تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

        اصول مدیریت آموزشی

        اصول برنامه ریزی آموزشی

        مسائل آموزش و پرورش در ایران

        آموزش و پرورش کودکان استثنایی

        روابط انسانی در سازمانهای آموزشی-روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها-مدرسه و روابط انسانی

        نظارت و راهنمایی تعلیماتی

        مسائل جوانی و نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر مسائل نوجوانی

        سازمان قوانین آموزش و پرورش

        بهداشت عمومی-بهداشت و محیط زیست

        راهنمایی تحصیلی و شغلی

        روشهای ارزشیابی آموزشی

        مدیریت اسلامی

        اصول برنامه ریزی درسی-مبانی برنامه ریزی درسی

        فن آوری آموزشی

        مدیریت آموزشی

        جامعه شناسی آموزش و پرورش

        مدیریت کتابخانه

        روش تحقیق در علوم تربیتی

        قصه گویی نمایش خلاق

        آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی-فعالیتهای پرورشی اجتماعی

        زبان آموزی-روانشناسی زبان

        اصول بهداشت و کمک های اولیه

        مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

        ادبیات کودکان-ادبیات کودکان و نوجوانان

        آسیب روانی(1)

        مهارتهای ارتباطی کلاس

        آسیب روانی(2)

        روانشناسی آموزش خواندن-روانشناسی خواندن و نوشتن

        اصول برنامه ریزی آموزشی

        مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

        مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی1

        راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن

        کاربرد کامپیوتردرروانشناسی-کاربرد کامپیوتر برای دانشجویان روانشناسی

        روانشناسی تربیتی-طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی-روش تحقیق-روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

        روانسنجی

        روانشناسی شخصیت(نظریه ها و مفاهیم)-شخصیت(نظریه ها و مفاهیم)

        روانشناسی نوجوانی(رشد2)

        متون زبان خارجه دربرنامه ریزی آموزشی درسی-زبان تخصصی برنامه ریزی درسی

        اصول حسابداری1

        روانشناسی عمومی2

        روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم)

        اختلالات یادگیری-روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری

        متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی

        روانشناسی بازی

        روانشناسی رشد1-روانشناسی رشد

        متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

        روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

        روانشناسی پویایی گروه

        روشهای تغییر و اصلاح رفتار

        اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

        روانشناسی عمومی(2)-روانشناشی عمومی

        مبانی روانشناسی عمومی- مبانی روانشناشی مفاهیم اساسی

        روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

        روانشناسی اجتماعی

        علم النفس-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

        بهداشت روانی

        انسان شناسی در اسلام

        اقتصادآموزش وپرورش

        جامعه شناسی آموزش و پرورش

        مقدمات تکنولوژی آموزشی

        بهداشت مدارس

        درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس

        مدیریت کلاس

        آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان

        مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان ...

        آموزش هنر نقاشی و کاردستی-مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان-آموزش هنردردوره ابتدایی

        آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضی-مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان-آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

        حرکات ورزشی وسرودهای خاص کودکان

        زبان آموزی-روانشناسی زبان

        بهداشت و تغذیه مادر و کودک

        مشاوره کودک

        تربیت بدنی،ورزش و بازیهای دبستانی-روش تدریس تربیت بدنی

        تهیه کاربرد مواد و آموزش-تولید و کاربردمواد آموزش-طراحی و تولید کاربرد مواد آموزش

        مدیریت مراکزپیش دبستانی ودبستانی

        اخلاق اسلامی(اصلی)

        روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

        مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان-روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی-آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی

        مفاهیم و روش تدریس علوم قرآنی در پیش دبستانی و دبستان-روش تدریس قرآن کریم2

        نظریه های مشاوره و روان درمانی(1)

        خانواده نابسامان

        بازی درمانی

        اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

        مدیریت مراکزراهنمایی و مشاوره

        نهاد خانواده در اسلام

        نظریه های مشاوره و روان درمانی(2)

        راهنمایی و مشاوره گروهی

        متون زبان تخصصی پیش دبستانی و دبستانی-زبان تخصصی(آموزش پیش دبستانی و دبستانی)

        زبان تخصصی-زبان انگلیسی تخصصی

        روان شناسی شخصیت

        مددکاری اجتماعی

        مقدمات روان پزشکی

        کلیات اقتصاد

        اقتصاد آموزش و پرورش


نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي -سري سوم- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : سه شنبه یکم شهریور 1390 - 21:13 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات  رشته  علوم تربيتي -سري سوم- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : سه شنبه یکم شهریور 1390 - 21:11 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات  رشته  علوم تربيتي -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي -سري اول- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : سه شنبه یکم شهریور 1390 - 21:10 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته  علوم تربيتي -سري اول- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات فیزیک تابستان 1389 امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : شنبه بیست و هفتم فروردین 1390 - 18:28 , در دسته بندی : فيزيك(كليه گرايشها) با

  بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم های گذشته****


نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي- نيمسال اول 89-88- دسترسي رایگان

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 - 8:10 , در دسته بندی : علوم تربیتی(كليه گرايشها) با
  نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي(گرايش برنامه ريزي)-سري اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن-1211354-1115010و...

2.بهداشت مدارس-1211041

3.فن آوري آموزش-1211090-1211042

4.آموزش و پرورش تطبيقي-1211044-1211057-1211016-1211289

5.مديريت كتابخانه-1211046

6.جامعه شناسي آموزش و پرورش -1222068-1211045-1222068-1211387-1211295

7.مديرت آموزشي-1211043

8.مسائل آموزش و پرورش در ايران-1211026-1211047

9.آموزش و پرورش ابتدايي،راهنمايي و متوسطه-1211017

10.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1211018-1217055و...

11.مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-1211019

12.تاريخ آموزش و پرورش-1211023-1220535

13.كاربرد آزمونهاي رواني-1211004

14.مسائل آموزش و پرورش در ايران-1211026-1211047

15.اصول برنامه ريزي آموزشي-1211025-1211355

16.مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي-برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي-مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه-1211022-1211263-1211399-1211447

17-آمار استنباطي-1117005-1240022

18-اصول مديريت آموزش-1211024

19.آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري-1211020

20.آمار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي-روشهاي آماري با تاكيد بر علوم تربيتي-1117004-1211012و...

21.مديريت دولتي-مقدمات مديريت آموزشي-سازمان و مديريت آموزش و پرورش-1211021-1211060و...

22.آموزش و پرورش كودكان استثنايي-1211027

23.آموزش و پرورش كودكان استثنايي-1211027

24.روابط انساني در سازمانها-مدرسه و روابط انساني-روابط انساني و بهبود آن در سازمانها-1211028و...

25.نظارت و راهنمايي تعليماتي-1211029-1211356

26.مسائل جوانان و نوجوانان در ايران معاصر-مسائل جوانان و نوجوانان –مسائل نوجواني-1211094-1211031و...

27.سازمان قوانين آموزش و پرورش-1211032

28.روشهاي ارزشيابي آموزشي-1211036-1211357

29.راهنمايي تحصيلي و شغلي-1211035

30.بهداشت عمومي-1211033

31.مديريت اسلامي-1211037

32.فلسفه آموزش وپرورش –فلسفه تعليم و تربيت-1211038و...

33.مباني فلسفه1-كليات فلسفه-1211001-1211009-1217043

34.اصول و مباني آموزش و پرورش-اصول و تعليم و تربيت-1211087-1211013-1211008-1220550

35.روشها و فنون تدريس-كليات و روشها و فنون تدريس-روشهاي ياددهي-يادگيري و كاربرد آن در دوره ابتدايي-1211014و..

36.آمار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي-1211012و...

37.آموزش بزرگسالان-1211010

38.سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي-ارزشيابي پيشرفت تحصيلي-سنجش و اندازه گيري-1211015و...

39.اصول و مباني آموزش و پرورش-اصول تعليم و تربيت-1211087-1211013و...

40.اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده-1211005

41.فلسفه آموزش و پرورش –فلسفه تعليم و تربيت-1211006و...

42.آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن-1115010و...

لينك دانلود(دانلود رایگان)

 نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي(گرايش برنامه ريزي)-سري دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.اصول برنامه ريزي آموزشي-1211025-1211355

2.آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن-1115010-1211354و...

3.پويايي گروه-1217052و...

4.روشهاي تغيير و اصلاح رفتار-1217053

5.روانشناسي و آموزشي كودكان استثنايي-1217051

6.متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي-1217049

7.اختلالات يادگيري-روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري-1217035-1211369

8.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1217055و...

9.روانشناسي عمومي-مباني روانشناسي مفاهيم اساسي-1222185و...

10.رشد2-1217098-1211048

11.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1217008-1211365و...

12.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056-1217056و...

13.روانشناسي اجتماعي و تعليم و تربيت-1217100و...

14.روانشناسي اجتماعي-1217009-1217105

15.روانشناسي رشد1-روان شناسي رشد-1217097-1217046و...

16.روانشناسي شخصيت-1217099-1211375

17.روانشناسي يادگيري-1217031-1217186و...

18.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217005-1217056-1220534

19.انسان شناسي در اسلام-1220001-1220003

20.روش تحقيق در علوم تربيتي-1211051

21.مديريت كلاس-1211050

22.اقتصاد آموزش و پرورش-1221015

23.مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي1-جامعه شناسي عمومي-1222067و...

24.كليات اقتصاد-1221014

25.مباني امور مالي و تنظيم بودجه-1221016-1211358

26.اخلاق اسلامي-1233033

27.جامعه شناسي آموزش و پرورش-1222068و...

28.روان شناسي رشد1-روان شناسي رشد-1217046و...

29.روان شناسي عمومي2-1217006

30.متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي درسي-زبان تخصصي برنامه ريزي درسي-1212041-1212020

31.اصول حسابداري1-1214001-1214016

32.شخصيت ها (نظريه ها و مفاهيم)-روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)-1217014-1211407

33.مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي-1211366و...

34.متون زبان خارجه در مديريت آموزشي-1212040

35.روانسنجي-1217015-1211367

36.روشهاي ارزشيابي آموزشي-1211036-1211357

37.نظارت و راهنمايي تعليماتي-1211029-1211356

38.درآمدي بر نقش ادبيات در مدارس-1211048

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)

نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي(گرايش مشاوره) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1211365و...

2.اصول و فنون مشاوره سالمندان-1211101

3.آسيب رواني1-1211093و...

4.بازي درماني-1211099

5.آسيب شناسي اجتماعي-جامعه شناسي انحرافات اجتماعي-انحرافات و سياست اجتماعي-1211360و...

6.مهارت هاي ارتباطي كلاس-1211096

7.روابط انساني در سازمانها-مدرسه و روابط انساني-روابط انساني و بهبود آن در سازمانها-1211362و...

8.راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن-1211361

9.فن آوري آموزش-1211090-1211042

10.مسائل جوانان و نوجوانان در ايران معاصر-مسائل جوانان و نوجوانان-مسائل نوجواني-1211094و...

11.خانواده نابسامان-1211095

12.نهاد خانواده در اسلام و ايران-1211103

13.آسيب شناسي رواني2-1217029-1217061-1211098

14.مديريت مراكز مشاوره و راهنمايي-1211102

15.فيزيولوژي عمومي(اعصاب و غدد)-1112003و...

16.كاربرد آزمونهاي رواني-1211004

17.كاربرد كامپيوتر براي دانشجويان روانشناسي/كاربرد كامپيوتر در روانشناسي-1211364و...

18.نظريه هاي مشاوره و روان درماني2-1211363

19.اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده-1211005

20.آمار استنباطي-1117005-1240022

21.فلسفه آْموزش و پرورش-فلسفه تعليم و تربيت-1211006و...

22.مباني فلسفه1-كليات فلسفه-1211009و...

23.رشد2-1217098-1211048

24.نظريه مشاوره رواني درماني1-1211089

25.روشها و فنون تدريس....1211007

26.آمار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي و...1117004

27.روانشناسي يادگيري-1217186و...

28.بهداشت رواني-1217107و...

29.مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي1-جامعه شناسي عمومي-1222067و...

30.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1211365و...

31.مددكاري اجتماعي-1217108

32.شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)-روانشناسي شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)-1217014-1211407

33.زبان تخصصي مشاوره-زبان انگليسي تخصصي-1212044-1211395

34.روانسنجي-1217015-1211367

35.راهنمايي و مشاوره گروهي-1211409

36.علم النفس ازديدگاه دانشمندان اسلامي-روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي-1217106و...

37.مقدمات روان پزشكي-1217109

38.اخلاق اسلامي-1233033

39.روانشناسي رشد1-روان شناسي رشد-1217046و...

40.متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي-1217049

41.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056و...

42.پويايي گروه-1217052

43.روانشناسي اجتماعي-1217009-1217105

44.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1217055

45.روانشناسي و آموزشي كودكان استثنايي-1217051

46.روشهاي تغيير و اصلاح رفتار-1217053

47.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056

48.روانشناسي عمومي2-1217006

49.اختلالات يادگيري –روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري-1217035

50.مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي-1211136و...

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)

نمونه سئوالات رشته علوم تربيتي(گرايش پيش دبستاني) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.آشنايي با فعاليت هاي تربيتي اجتماعي-فعاليت هاي پرورشي اجتماعي-1211066-1211352

2.مباني فلسفه1-كليات فلسفه-1211001-1211009-1217043

3.روان شناختي آموزش خواندن-1217103-1211350

4.جامعه شناسي آموزش و پرورش-1222068و...

5.كليات اقتصاد-1221014

6.روانشناسي اجتماعي-1217105و...

7.اخلاق اسلامي-1233033

8.مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي1-جامعه شناسي عمومي-1222067و...

9.اقتصاد آموزش و پرورش(پيش دبستاني و دبستاني)-1221017

10.روانشناسي بازي-1217041-1217104

11.بهداشت مدارس-1211041

12.فلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعليم و تربيت-1211038و...

13.آموزش وپرورش كودكان استثنايي-1211027

14.تاريخ ْآموزش و پرورش-1211023و...

15.آموزش و پرورش تطبيقي-1211057و...

16.مديريت عمومي –مقدمات مديريت آموزشي-سازمان و مديريت آموزش و پرورش-1211060

17.آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستان-1211061

18.قصه گويي و نمايش خلاق-1211062

19.روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي-1211063

20.آشنايي با مفاهيم و روش تدريس رياضيات-مفاهيم و روش تدريس رياضيات در پيش دبستاني-آموزش رياضي در دوره ابتدايي-1211065و...

21.مفاهيم و روش تدريس هنر در پيش دبستاني و دبستان-آموزش  هنر-آموزش هنر در دوره ابتدايي-1211064

22.حركات ورزشي و سرودهاي خاص كودكان-1211067-1211351

23.تربيت بدني ورزش و بازيهاي دبستاني-روش تدريس تربيت بدني-1211074

24.امار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي

25.مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-1211019

26.مباني فلسفه1-كليات فلسفه-1211009

27.مسائل آموزش و پرورش در ايران-1211026

28.آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري-1211020

29.مقدمات برنامه ريزي آموزش و درسي-برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي-مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه-1211022و...

30.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1211018و...

31روانشناسي رشد1-روان شناسي رشد-1217046و...

32.متون تخصصي پيش دبستاني و دبستاني-زبان تخصصي-1212042

33.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1217096

34.رشد2-1211048-1217098

35.روانشناسي عمومي-مباني روانشناسي مفاهيم اساسي-1217095و...

36.ادبيات كودكان و نوجوانان-ادبيات كودكان-1211088-1213112

37.اصول و مباني آموزش و پرورش – اصول تعليم و تربيت-1211013و...

38.اخلاق اسلامي(اصلي)-1211078

39.تهيه و كاربرد و مواد آموزشي-1211075

40.مديريت مراكز پيش از دبستان و دبستان-1211076

41.مقدمات تكنولوژي آموزشي-1211011

42.مشاوره كودك-1211073و...

43.اصول و بهداشت كمكهاي اوليه-1211070

44.سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي –ارزشيابي پيشرفت تحصيلي –سنجش اندازه گيري-1211015و...

45.بهداشت و تغذيه مادر و كودك-1211071

46.زبان آموزي –روان شناسي زبان-1211068و...

47.آشنايي با فعاليتهاي تربيتي اجتماعي-فعاليت هاي پرورشي اجتماعي-1211066و...

 

 لينك دانلود(دانلود رایگان)آخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )