نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات روانشناسی وکلیه گرایش ها

تاریخ ارسال : شنبه بیست و هفتم آذر 1389 - 13:37 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با
لیست دروس نمونه سئوالات رشته روانشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته روانشناسی تابستان 1389

لیست دروس نمونه سئوالات رشته روانشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته روانشناسی تابستان 13۹۰

لیست دروس نمونه سئوالات رشته روانشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 90-91

بروز رسانی: ۱ اردیبهشت۱۳۹۱


نمونه سئوالات روانشناسی نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دوم اردیبهشت 1390 - 19:34 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات روانشناسی-تابستان 1389امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دوم اردیبهشت 1390 - 19:32 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با
 

نمونه سئوالات روانشناسی -نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390 - 13:23 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با

؟


نمونه سئوالات رشته روانشناسي-سري اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390 - 13:20 , در دسته بندی : روانشناسي(كليه گرايشها) با

 نمونه سئوالات رشته روانشناسي-سري اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.ارزشيابي شخصيت-1217039-1217037

2.روانشناسي جنايي-1217036-1217181

3.تاريخچه و مكاتب روانشناسي-1217018

4.آسيب شناسي رواني2-1217029و...

5.روانشناسي هوش و سنجش آن-1217024و...

6.انگيزش و هيجان-1217027و...

7.روانشناسي يادگيري-1217031و...

8.احساس و ادراك-1217020

9.اختلالات يادگيري-روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري-1217035و...

10.روانشناسي مشاوره و راهنمايي/مباني و اصول راهنمايي و مشاوره/مقدمات مشاوره و راهنمايي-1217021و...

11.اعتياد-1217023و...

12.روانشناسي تجربي-1217025و...

13.روانشناسي مرضي كودك-آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان-1217026و...

14.مقدمات نوروپسيكولوژي-1217038و...

15.زبان تخصصي2-1212021

16.تفكر و زبان-1217062و1217033

17.بهداشت رواني-217030و...

18.روانشناسي كودكان استثنايي-1217028

19.آسيب رواني1-1217017و...

20.روش تحقيق در روانشناسي-1217011

21.روانشناسي مديريت-1217022

22.روانشناسي فيزيولوژيك-1217013و...

23.علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي-روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي-1217012و...

24.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1217008و...

25.متون روانشناسي به زبان خارجي1-1212018

26.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217005

27.روانسنجي-1217015و...

28.روانشناسي اجتماعي-1217009-1217105

29.شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)-روانشناسي شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)-1217014و...

30.متون روانشناسي عمومي2-1212019

31.پويايي گروه-1217019و...

32.روانشناسي عمومي2-1217006

33.روشها و فنون تدريس-كليات روشها و فنتون تدريس-روشهاي ياددهي-يادگيري و كاربرد آن در دوره ابتدايي-1211007و...

34.كاربرد آزمونهاي رواني-1211004و...

35.روانشناسي تربيتي-طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش-1211365و...

36.آمار توصيفي-روشهاي آماري در علوم تربيتي-روشهاي آماري با تاكيد بر علوم تربيتي-1117004و...

37.اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده-1211005

38.فيزيولوژي عمومي(اعصاب و غدد)-1112001

39.مباني فلسفه1-كليات فلسفه-1211009و...

40.آمار استنباطي-1117005

41.كاربرد كامپيوتر براي دانشجويان روانشناسي/كاربرد كامپيوتر در روانشناسي-1115006

42.مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي-روش تحقيق با تاكيرد بر علوم تربيتي-1211366و...

43.فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعليم و تربيت-1211006و...

44.ارزشيابي شخصيت -1217039و...

لينك دانلود(دانلود رایگان)

 

نمونه سئوالات رشته روانشناسي-سري دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي-1217049

2.پويايي گروه-1217052و...

3.نظريه هاي مشاوره و روان درماني-1217067

4.انگيزش و هيجان-1217057و...

5.آسيب رواني1-1217060و...

6.آسيب شناسي رواني2-1217061و...

7.اعتياد-1217064و...

8.روانشناسي فيزيولوژيك-1217066و...

9.روانشناسي و آموزشي كودكان استثنايي-1217051

10.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056

11.روانشناسي رشد1-روانشناسي رشد-1217046و...

12.روانشناسي جنايي-1217181-1217036

13.روانشناسي مشاوره و راهنمايي/مباني و اصول راهنمايي ومشاوره/مقدمات مشاوره وم راهنمايي-1217055و...

14.تفكر و زبان-1217062-1217033

15.روانشناسي عمومي1-روانشناسي عمومي-1217056

16.روانشناسي اجتماعي-1217105و...

17.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1217055و...

18.روشهاي تغيير و اصلاح رفتار-1217053

19.روانشناسي بازي-1217041و...

20.مقدمات روانشناسي سلامت-1217044

21.روانشناسي مرضي كودك-آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان-1217187و...

22.روانشناسي يادگيري-1217186و...

23.انسان شناسي در اسلام-1220001و...

24.روانشناسي هوش و سنجش آن-1217184و...

25.بهداشت رواني-1217185و...

26.كاربرد كامپيوتربراي دانشجويان روانشناسي/كاربرد كامپيوتر در روانشناسي-1217182و...

27.رشد2-1217042و...

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)

پاسخنامه تعدادي از نمونه سئوالاتآخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )