تبلیغات

» پرطرفدارترین محصول روز : ساعت باب اسفنجی پاندولیp15 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : ساعت پری دریایی پاندولی کد p21 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : CARSماشین پاندولی کدp20 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : جارو برقی خودرو ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : لیوان جادویی حرارتی ( یکشنبه 1392/11/27 )
» نمونه سئوال درس: اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی،برنامه ریزی روستایی برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول کامپیوتر1،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول علم اقتصاد2،اقتصاد کلان برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول سیستم های عامل برای 10ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول حسابداری1،اصول حسابداری1،اصول حسابداری یا هزینه یابی برای 10ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اختلالات یادگیری،روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری برای 11ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: روشها و فنون توانمندسازی،کارآفرینی،کارآفرینی و توانمندسازی،مبانی کارآفرینی برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: روانشناسی مشاوره و راهنمایی برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول و فنون مشاوره و راهنمایی،مقدمات مشاوره و راهنمایی برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آشنایی با فقه ،آشنایی با فقه اسلامی برای 9ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آموزش و پرورش تطبیقی برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آمار و احتمالات،آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی برای5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آبخیزداری وحفاظت آب و خاک برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: انسان در اسلام،انسان شناسی در اسلام برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: الکترونیک2 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: الکترونیک1 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول و روشهای رده بندی گیاهان برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول علم اقتصاد،کلیات علم اقتصاد،مبانی علم اقتصاد برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول صنایع شیمیایی برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول حسابداری2 برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول بازاریابی،بازاریابی و مدیریت بازار برای 11ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: ارائه مطالب علمی و فنی،روش تحقیق و گزارش نویسی،شیوه ارائه مطالب علمی و فنی7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اپتیک کاربردی 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آمار2 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )

آرزوی پیام نوریها براورده شد

نویسنده: علی رحمانی


دانلود تك درس فقط در وب سایت مركز مقاله:

آمار (34)
كامپیوتر
(57)
اقتصاد
(38)
الهیات
(143)
زبان و ادبیات فارسی
(51)
فیزیك
(1)
حسابداری
(1)
حقوق
(52)
مدیریت
(5)
علوم تربیتی
(99)
صنایع
(1)
شیمی
(47)
تربیت بدنی
(10)
تاریخ
(0)
زیست شناسی
(1)
زبان و ادبیات عرب
(93)
جغرافیا
(1)
هنر
(1)
کشاورزی
(78)
علوم اجتماعی
(1)
عمومی
(31)
روانشناسی
(1)
علوم سیاسی
(1)
زمین شناسی
(52)
كتابداری
(1)
مهندسی پروژه
(1)
ریاضی و آموزش ریاضی
(0)
زبان انگلیسی و مترجمی
(0)
آموزش ابتدایی
(0)
امور تربیتی
(14)
علوم دامی
(0)
قرآن
(0)
محیط زیست
(1)

 

نمونه سئوالات فوق روزانه در حال تكمیل شدن می باشد و موعد امتحانات به بیش از 3000سئوال خواهد رسید منتظر حضور گرم شما هستیم.

درخواست خود را از همین الان اعلام نمایید.

با تشكر رحمانی


پنجشنبه 1390/08/5, ساعت 18 و 31 دقیقه و 54 ثانیه

نمونه سئوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی- نیمسال اول 89-88

نویسنده: علی رحمانی


 

نمونه سئوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی- نیمسال اول 89-88- دسترسی برای همه آزاد

 

 1. ریاضی عمومی2-1111109-1111100-1111097-1111103-1111100
 2. ریاضی عمومی1-1111096-1111108-1111099-1111102
 3. فرآیندهای تولید-1122008
 4. فیزیك پایه1-1113098-1113089 و...
 5. مبانی مهندسی برق-1122010
 6. مهندسی اینترنت و شبكه-1115185
 7. روشهای محاسبات عددی-1115075-1115179
 8. سیستمهای عامل-اصول سیستمهای عامل-1115172-1115113-1115149-1115194
 9. مهندسی نرم افزار1-1115146-1115114-1115195
 10. دینامیك و ارتعاشات-1113107
 11. طراحی و ساخت به كمك كامپیوتر-1115183
 12. تجزیه ، تحلیل ،طراحی سیستم های اطلاعاتی-1122029-1115201
 13. ساختمانهای گسسته-ریاضیات گسسته-1115067-1115137 و...
 14. زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم-1115111-1115192
 15. معماری كامپیوتر-1115191
 16. ساختمان داده ها و الگوریتم ها-1111073-1115193
 17. مدار منطقی-1115076-1115139-1119009-1115197
 18. برنامه سازی رایانه-1115178
 19. معادلات دیفرانسیل-1111036-1111020-1111094و...
 20. مقاومت مصالح1-1122009
 21. كنترل كیفیت آماری-1117080-1117082
 22. آمار و احتمال مهندسی-1122002
 23. دینامیك ماشین-1113108
 24. فیزیك پایه1-1113101
 25. فیزیك پایه2-1113099-1113090-1113095-1113103
 26. نقشه كشی عمومی-1122012
 27. مدیریت مهندسی-1122003-1122080
 28. طراحی اجرایی2-1311016-1312042
 29. تجزیه،تحلیل ،طراحی سیستم های اطلاعاتی-1122029-1115201
 30. اندازه گیری الكتریكی-1311025
 31. سیستم های كنترل خطی-1311024
 32. ارزیابی كار و زمان-1122013
 33. مدارهای الكتریكی1-1115184
 34. طرح ریزی واحدهای صنعتی-1122015
 35. مكانیك سیالات-1311033
 36. برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودی ها1-1122014
 37. اقتصاد مهندسی-1122007-1122079
 38. استاتیك-1122005
 39. ترمودینامیك و انتقال حرارت-1311004
 40. سیستم های تهویه و تبرید-1311007
 41. بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان-1312029-1311009
 42. طراحی اجزاء1-1311012
 43. روشهای طراحی درمهندسی-1311014
 44. طراحی اجرایی1-1312041-1311015
 45. اصول مكانیك خاك و پی آزمایشگاه-1312003-1311018
 46. تحقیق در عملیات1-1222001-1218115
 47. مدیریت و كنترل پروژه-1218104-1218114
 48. اصول حسابداری-1214063
 49. مدیریت كیفیت و بهره وری-12181113-1218103
 50. سیستمهای اطلاعات مدیریت-1218105-1218112
 51. مدیریت كارگاه و منابع انسانی-1312002
 52. تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی-1312039
 53. آشنایی با مقررات كارآفرینی و سرمایه گذاری-1311036
 54. ماشین آلات ساخت-1312009
 55. تحلیل سازه1-1312004
 56. مصالح ساختمانی و آزمایشگاه-1312005
 57. تكنولوژی بتن و آزمایشگاه-1312008
 58. قوانین حاكم بر پروژه-1312006
 59. اجرای متره و برآورد-1312010
 60. نقشه كشی تخصصی-1311034

 

لینك دانلود-سئوالات 1-25

لینك دانلود-سئوالات 26-50

لینك دانلود-سئوالات 51-60

جهت استفاده از سایر سئوالات مدیریت دولتی به قسمت مدیریت بازرگانی هم مراجعه نمایید.

جهت دسترسی به سایر نمونه سئوالات به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.

برچسب ها : نمونه سئوالات مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور ,

سه شنبه 1390/01/9, ساعت 20 و 47 دقیقه و 11 ثانیه

آرشیو
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول دی 1392
هفته چهارم آذر 1392
هفته سوم آذر 1392
هفته اول آذر 1392
هفته سوم آبان 1392
هفته چهارم مهر 1392
هفته دوم مهر 1392
هفته اول مهر 1392
هفته اول شهریور 1392
هفته چهارم مرداد 1392
هفته سوم تیر 1392
هفته دوم تیر 1392
هفته اول خرداد 1392
هفته چهارم اردیبهشت 1392
هفته سوم اردیبهشت 1392
هفته دوم دی 1391
هفته اول دی 1391
هفته چهارم مرداد 1391
هفته اول مرداد 1391
هفته چهارم خرداد 1391
هفته سوم خرداد 1391
هفته اول خرداد 1391
هفته دوم اردیبهشت 1391
هفته دوم دی 1390
هفته دوم آذر 1390
هفته اول آبان 1390
هفته اول شهریور 1390
هفته سوم خرداد 1390
هفته سوم اردیبهشت 1390
هفته دوم اردیبهشت 1390
هفته اول اردیبهشت 1390
هفته چهارم فروردین 1390
هفته سوم فروردین 1390
هفته دوم فروردین 1390
هفته دوم دی 1389
هفته اول دی 1389
هفته چهارم آذر 1389
هفته سوم آذر 1389
هفته دوم آذر 1389
هفته اول آذر 1389
هفته چهارم آبان 1389
هفته سوم آبان 1389
هفته دوم آبان 1389
هفته اول آبان 1389
هفته چهارم مهر 1389
هفته سوم مهر 1389
هفته دوم مهر 1389
هفته اول مهر 1389
هفته سوم شهریور 1389
نمایش تمام مطالب
آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید . کوروش بزرگ
ایجاد کننده وبلاگ : علی رحمانی

بهترین های فروش در ایران

بسته آموزشی CN3

آموزش دوربین مدار بسته

آموزش پرورش شترمرغ

آموزش تعمیرات خودرو-پارت1

آموزش شصت شغل پردرآمد

آموزش پرورش قارچ

مهره مار

کلمات کلیدی
اصول سیستم های کامپیوتری فیزیك پایه2 ادبیات کودکان و نوجوانان فیزیك پایه1 راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور آمریکا+رزومه اختصاصی اقتصاد شهری آمار و احتمالات+دانشگاه آزاد تاكستان+ترابیان نمونه سئوال چندین ترم ریاضی عمومی2 آواشناسی انگلیسی بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان روانشناسی اجتماعی نمونه سئوال پیام نور آمار استنباطی نمونه سئوالات رشته الهیات(ادیان-فلسفه-فقه و مبانی حقوق-قرآن-تاری اقتصاد ایران نمونه سئوال پیام نور چندین ترم نمونه سئوال چندین ترم پیام نور آشنایی با ادبیات معاصر ایران پیام نور نمونه سئوالات رشته جغرافیا(جغرافیای انسانی -جغرافیای طبیعی-جغراف ادبیات کودکان مجموعه سئوالات پیام نور -رشته حسابداری(سنتی و تجمیع)-نیمسال دوم اصول مدیریت اصول حسابداری1 راهنمای تحصیل در خارج و اخذ بورس تحصیلی + مشاوره رایگان آیین دادرسی مدنی اصول حسابداری2 آتشفشان شناسی روشهای تولید و كارگاه+دانشگاه آزاد تاكستان+ثانی ریاضی عمومی1 مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی ریاضیات پایه و مقدمات آمار اصول علم اقتصاد روانشناسی عمومی جامعه شناسی عمومی نمونه سئوالات چندین ترم پیام نور نیمسال اول 89-88 انسان شناسی در اسلام آمار و احتمالات اقتصاد خرد1 برنامه سازی پیشرفته نمونه سوال چندین ترم پیام نور زبان تخصصی2 كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت زبان تخصصی1 دانشگاه آزاد تاكستان مبانی كامپیوتر مبانی ریاضی مجموعه سئوالات پیام نور -رشته شیمی(سنتی و تجمیع)-نیمسال دوم ۸۹-
نظرسنجی
لینک دوستان
نویسندگان